Tijdig praten over het levenseinde

 

Praten over sterven is niet altijd makkelijk. Zowel patiënten als dokters vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen is cruciaal om passende zorg in de laatste levensfase te realiseren. Dit vergt van uw kant betrokkenheid en een proactief beleid. De meeste patiënten verwachten dat in de meeste gevallen van artsen en willen, als ze ongeneeslijk ziek zijn, met u over hun levenseinde praten. Maar hoe begint u, en wat bespreekt u tijdens dit vaak moeilijke maar belangrijke gesprek?

 

Deze handreiking biedt aanknopingspunten voor artsen (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten) die te maken hebben met patiënten die binnen afzienbare termijn komen te overlijden door ziekte of ouderdom.

 

Op basis van deze handreiking is een variant voor patiënten beschikbaar: Praat op tijd over uw levenseinde. Deze is voor iedereen gratis te downloaden op www.knmg.nl/praten-over-levenseinde. Zo kunt u beter met elkaar van gedachten wisselen, met minder risico op misverstanden.

Tijdig praten over het levenseinde

Margot Verkuylen, Specialist ouderengeneeskunde:

‘Het levenseinde is niet in regels te vatten’

 

Lees meer

3

Margot Verkuylen, Specialist ouderengeneeskunde:

‘Het levenseinde is niet in regels te vatten’

 

Lees meer