Verken de visie van de patiënt

 

Vaak willen mensen als ze ongeneeslijk ziek zijn met de arts praten over het einde van hun leven. Het is daarom belangrijk dat u met de patiënt, ondanks diens verdriet, angst en zorgen, praat en elkaars visie op de laatste levensfase leert kennen. Sommige patiënten duwen het onderwerp weg of blijven genezing zoeken. Anderen vertrouwen op familie of geloof.

 

Tegelijkertijd hebben sommige artsen in deze fase de neiging te blijven doorbehandelen. Soms willen patiënten dat ook en leiden hieruit af dat er nog hoop op genezing is. De patiënt behoort eerlijk en volledig te worden geïnformeerd. Zo kunt u samen met de patiënt duidelijkheid verkrijgen over diens wensen, behandeldoelen en de mate waarin deze gerealiseerd kunnen worden. Palliatieve zorg en behandelingen gericht op genezing of het verlengen van het leven kunnen soms naast elkaar worden ingezet. Naar mate het levenseinde nadert verschuift het accent doorgaans van curatief naar palliatief.

 

Het is dus zaak het gesprek over de laatste levensfase tijdig te voeren en niet uit te stellen. Wat vindt de patiënt belangrijk in deze laatste levensfase? Een open contact met de patiënt bevordert zorgvuldige en verantwoorde gezamenlijke besluitvorming over diens kwaliteit van de laatste levensfase.

 

Bijna driekwart van alle Nederlanders wil thuis sterven. Als de huisarts weet waar een patiënt wil sterven vergroot dit de kans dat de patiënt op die plaats overlijdt. Het aantal patiënten dat daadwerkelijk thuis overlijdt is iets meer dan de helft. Er is dus een kloof tussen wens en werkelijkheid.

Tijdig praten over het levenseinde

4