Voorbereiding van het gesprek

 

Het voeren van een gesprek over het naderende sterven vraagt voorbereiding.

 

  • Weet wat u wilt bereiken. De  bespreekpunten in hoofstuk 2 kunnen hierbij behulpzaam zijn.

  • Neem, zo nodig vooraf, contact op met (eerder) bij de behandeling betrokken collega’s en andere zorgverleners. Zo kunt u de patiënt beter informeren en begeleiden bij keuzes.

  • Vraag uw patiënt, indien mogelijk, zich voor te bereiden op het gesprek. De patiëntenbrochure Spreek tijdig over uw levenseinde kan uw patiënt hierbij helpen (www.knmg.nl/praten-over-levenseinde).

  • U kunt uw patiënt de suggestie doen aantekeningen te maken en een naaste mee te nemen. Zorg dat er voldoende tijd is. Plan zo nodig een dubbel consult.

Tijdig praten over het levenseinde

6