Het gesprek

 

De wensen en verwachtingen van de patiënt over diens naderend levenseinde staan in dit gesprek centraal. Waar is de patiënt bang voor? Wat wil de patiënt nog bereiken? Wat heeft de patiënt ervoor over? Welke naasten zijn er betrokken?

 

In het bijzonder bij patiënten met een niet-westerse achtergrond en laaggeletterden is het belangrijk wensen en verwachtingen over de laatste levensfase af te stemmen. Zie voor meer informatie de handreiking palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond (www.oncoline.nl/allochtonen) en de LHV Toolkit Laaggeletterden.

Tijdig praten over het levenseinde

7