Verslaglegging

 

  • Zorg voor verslaglegging van het gesprek in het medisch dossier.

  • Draag de informatie over aan relevante behandelaar(s) en betrokkenen, zoals huisartsenpost, ziekenhuis, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden.

  • Ga regelmatig na of de patiënt behoefte heeft het gesprek te vervolgen. Wensen en verwachtingen kunnen veranderen, met name in de laatste levensfase. Zo kan voorkomen worden dat in een situatie van wilsonbekwaamheid duidelijkheid ontbreekt.

Tijdig praten over het levenseinde

9