Huidige situatie

 

 • Hoe is de gezondheidstoestand? Waarom is dit gesprek nu al belangrijk?

 • Hoe is de verwachting van het beloop van de ziekte? Wat staat de patiënt te wachten?

 • Heeft de patiënt een ICD? Wil hij of zij dat deze wordt uitgezet.

 • Welke klachten/complicaties kunnen optreden?

 • Wat kan de patiënt doen om deze te verminderen? Wat kan de arts doen? Wie of wat kan er nog meer van betekenis zijn als deze klachten/complicaties zich voordoen?

 • Hoe zal de patiënt zich de komende periode voelen? Welke emoties en gevoelens kunnen naar boven komen?

 • Valt er iets te zeggen over de verwachte levensduur? Hoe concreet moet en kunt u daarover zijn?

 • Is er behoefte aan (geestelijke) ondersteuning bij levensvragen?

 • Hoe is de eventuele partner/naaste(n) van de patiënt betrokken?

 • Welke andere zorg en hulpverleners zijn betrokken?

 • Wie heeft waarover de regie en/of verantwoordelijkheid?

 • Welke doelen en verwachtingen heeft de patiënt en hoe realistisch zijn deze?

Tijdig praten over het levenseinde

11