Waar maakt de patiënt zich zorgen over?

 

  • Voor welk lijden is patiënt bang en waarom?

  • Wat wil de patiënt beslist niet meemaken en waarom?

  • Waar heeft het lijden dat de patiënt vreest mee te maken?

  • Wat is voor de patiënt (nog) belangrijk om gerust afscheid te kunnen nemen?

Tijdig praten over het levenseinde

12