Mogelijke en onmogelijke behandelingen

 

 • Welke medische mogelijkheden zijn er voor het behandelen en verlichten van klachten/complicaties?

 • Welke mogelijkheden zijn er voor het verlengen van het leven?

 • Wat kan daarmee worden bereikt, hoe snel en ten koste van wat?

 • Zijn er behandelingen die medisch zinloos zijn of kunnen worden? Zo ja, waarom? Benoem wat er gebeurt als u niet meer behandelt en wat daarvan het effect op duur en kwaliteit van het leven kan zijn.

 • Wat zijn de voordelen en nadelen van eventuele palliatieve behandelingen?

 • Hoe belastend kunnen deze palliatieve behandelingen zijn?

 • Wat zijn de gevolgen als de patiënt een (palliatieve) behandeling weigert?

 • Overweegt de patiënt zelf te stoppen met eten en drinken?

 • Heeft de patiënt (schriftelijk) vastgelegd in welke situatie(s) hij of zij wel of niet behandeld of gereanimeerd wil worden? Zo ja: is deze wilsverklaring duidelijk geformuleerd? Is er een vertegenwoordiger benoemd?

 • Zijn alle betrokken behandelaars, zorgverleners en naasten hierover geïnformeerd?Waar wil de patiënt sterven?

 • Waar wil de patiënt sterven?

 • Kan de patiënt onder alle omstandigheden thuis blijven? Welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Hoe wordt dat geregeld en door wie?

 • Wil de patiënt opgenomen worden in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice?

 • Zijn de afspraken met de patiënt en zijn of haar wensen opgetekend in het dossier? Draag deze informatie schriftelijk over bij een opname in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice.

 • Is er een (schriftelijk) euthanasieverzoek of zijn er andere wilsverklaringen?

Tijdig praten over het levenseinde

13