Stoppen met eten en drinken

 

Bij oude en ernstig zieke mensen kan het lichaam op een gegeven moment het eten en drinken niet meer opnemen. Dat komt doordat hun organen niet meer goed functioneren. Niet eten en drinken is dan een gevolg van ouderdom of ziekte en hoort bij het op een natuurlijke manier doodgaan. Het niet meer kunnen eten en drinken is dan een onderdeel van het stervensproces.

 

Bewust afzien van eten en drinken

De patiënt kan ook er ook voor kiezen om het levenseinde te bespoedigen door bewust af te zien van eten en drinken. Voor patiënten die ouder zijn dan zestig jaar of bij patiënten die een levensbedreigende ziekte hebben, kan dit een aanvaardbare manier van sterven zijn. Artsen hebben daarbij de plicht om goede palliatieve zorg te verlenen. De KNMG heeft daar een handreiking voor opgesteld: Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.

Tijdig praten over het levenseinde

17