Behandelverbod / behandelwens (informatie voor patiënten)

 

Misschien denkt u wel eens na over uw levenseinde. Er komt een moment dat dokters u niet meer beter kunnen maken. Maar natuurlijk willen ze u wel de zorg blijven geven die bij uw wensen past. Daarom is het belangrijk dat uw dokter weet wat u wel en niet wilt in uw laatste levensfase. Wilt u zo lang mogelijk alle behandelingen krijgen die er zijn? Of zijn er grenzen aan wat u wilt? En welke begeleiding verwacht u van uw dokter?

 

We raden u aan om op tijd na te denken over uw wensen en verwachtingen in de laatste levensfase. En om hierover te praten met uw naasten én uw dokter. U kunt dat het beste doen voordat u klachten krijgt door ouderdom of ziekte. Dan kunt u in alle rust bespreken wat voor u belangrijk is. Heeft u vragen, dan kunt u die altijd aan uw dokter stellen. Het is zijn taak om u goed te informeren.

 

Daarnaast kunt u ook op papier vastleggen welke behandelwensen u heeft. We noemen dat een schriftelijke wilsverklaring. Hieronder leest u daar meer over.

 •   Wat schrijft u op in uw wilsverklaring

  In een wilsverklaring schrijft u uw wensen op voor de medische zorg in uw laatste levensfase. Dit doet u voor het geval dat u zelf op een gegeven moment niet meer kunt aangeven wat u wilt. U kunt in uw wilsverklaring bijvoorbeeld opschrijven:

   

  • welke behandelingen u wel en niet meer wilt ontvangen;

  • of u wel of niet gereanimeerd wilt worden na een hartstilstand;

  • of u aan het einde van uw leven nog naar een ziekenhuis wilt of juist niet meer;

  • wat u wilt als u een beroerte heeft gehad, dement bent geworden of in coma ligt: wilt u dat de dokters er dan alles doen om uw leven te verlengen of wilt u dan liever geen behandeling meer?

   

  ________________

  Goed om te weten: wat u ook vastlegt, uw dokter zal altijd uw pijn, benauwdheid, jeuk of andere klachten zo goed mogelijk verlichten.

 •   Wat doet u met uw schriftelijke wilsverklaring?

  Het is heel belangrijk dat u uw schriftelijke wilsverklaring op tijd met uw dokter en uw naasten bespreekt. Uw dokter kan dan doorvragen wat u precies bedoelt. Zo heeft hij houvast als hij samen met uw naaste of vertegenwoordiger over uw zorg moet beslissen. Daarom neemt hij uw wilsverklaring ook op in uw medisch dossier.

   

  Heeft u eenmaal een schriftelijke wilsverklaring opgesteld, dan is het belangrijk dat u de inhoud ervan actueel houdt. Als mensen ziek zijn, gaan ze vaak anders denken over de wens om bepaalde behandelingen wel of niet meer te ondergaan. Dat kan ook bij u gebeuren. Laat het daarom aan uw dokter weten als u uw wilsverklaring heeft veranderd. Uw dokter legt dit dan vast in uw medisch dossier en voegt daar uw aangepaste wilsverklaring aan toe.

   

  ________________

  Tip: geef uw naasten en zorgverleners (zoals de huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde) een kopie van uw schriftelijke wilsverklaring.

 •   Moet u ook naar de notaris?

  Heeft u uw wensen op papier gezet, met daaronder uw naam, handtekening en datum? Dan is deze schriftelijke wilsverklaring meteen geldig. U hoeft dus niet naar een notaris om een officieel document te laten maken. Toch kan dit wel zinvol zijn.

   

  Zo’n officieel document van de notaris noemen we een levenstestament. Hierin regelt u wie namens u beslist over uw medische zorg als u dat zelf niet meer kunt. Daartoe geeft u een zogenoemde volmacht aan een persoon die u zelf kiest. Ook kunt u in uw levenstestament vastleggen wie beslist over uw financiële zaken als u dat zelf niet meer kunt.

   

  ________________

  Goed om te weten: een levenstestament bewijst dat u wilsbekwaam was op het moment dat u uw wensen door de notaris liet vastleggen. Dit betekent dat u op dat moment in staat was om zelfstandig beslissingen te nemen. Dit kan discussie tussen bijvoorbeeld familieleden voorkomen.

   

  Als u in uw levenstestament een volmacht aan iemand heeft gegeven, is dat handig voor uw dokter en andere zorgverleners. Zo weten zij met wie zij moeten overleggen als u dat zelf niet meer kunt. Ook kunt u in uw levenstestament uw behandelwensen laten vastleggen. Heeft u zelf al een schriftelijke wilsverklaring opgesteld, dan kunt u een kopie daarvan aan uw notaris geven. Deze voegt de verklaring dan toe aan uw levenstestament.

   

  Let op: voordat u uw schriftelijke wilsverklaring aan de notaris geeft, is het verstandig om deze eerst met uw dokter te bespreken. Het is namelijk belangrijk dat uw dokter weet wat uw wensen zijn. Bovendien kan hij dan met u bespreken of uw wensen realistisch zijn.

 •   Wilt u meer weten over het levenstestament?

  De beroepsorganisatie voor notarissen heeft een nuttige checklist gemaakt. U vindt deze op www.notaris.nl.

Tijdig praten over het levenseinde

20