Voorbeeld van een schriftelijke wilsverklaring

Als ik zelf niet meer kan beslissen over mijn behandelingen, dan wil ik dat de zorgverleners rekening houden met de volgende wensen:

 

...

 

...

 

...

 

 

 

Naam:

 

 

 

Handtekening:

 

 

 

Datum:

 

 

 

Tijdig praten over het levenseinde

21