Ondersteuning en informatie

 •   begineengoedgesprek.nl

  Patiënten en artsen willen graag ‘samen beslissen’. Het gebeurt steeds meer, maar kan nog beter. Soms voelt het ook nog niet genoeg als ‘samen’. Daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. Deze website staat vol met advies voor artsen en patiënten.

   

  www.begineengoedgesprek.nl

 •   thuisarts.nl/levenseinde

  Betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

   

  www.thuisarts.nl/levenseinde

 •   alsjenietmeerbeterwordt.nl

  In filmpjes vertellen acht mensen - die te horen kregen dat zij niet meer beter zullen worden - welke praktisch zaken allemaal geregeld moesten worden en welke keuzen zij maakten om ervoor te zorgen dat zij zo comfortabel, waardig én plezierig mogelijk hun laatste dagen konden beleven. Een gespreksinstrument voor patiënt én arts.

   

  www.alsjenietmeerbeterwordt.nl

 •   doodgewoonbespreekbaar.nl

  Hier vindt u tips, informatie en ervaringen van anderen over het bespreekbaar maken van onderwerpen die met doodgaan te maken hebben.

   

  www.doodgewoonbespreekbaar.nl

 •   stichtingstem.info

  Dood gaan we allemaal. Zoveel is zeker. Sommige mensen weten dat ze niet lang meer te leven hebben of maken het van dichtbij mee. Voor anderen is dit nog heel ver weg. Maar bijna iedereen vindt het moeilijk om erover te praten. Want waar moet je het over hebben? Hoe doe je dat? En waarom zou je praten over doodgaan?

  Stichting STEM wil mensen ondersteunen om dat soort contacten te kunnen hebben. STEM staat voor STerven op je Eigen Manier en is opgericht door praktijkmensen uit de medische zorg. STEM wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen en een volwaardige plaats in het leven geven. De Stichting ontplooit activiteiten in het publieke domein én stimuleert zorgverleners het contact over het levenseinde met hun zorgvragers tijdig op te starten.

   

  www.stichtingstem.info

 •   korrelatie.nl

  Korrelatie speelt een vooraanstaande rol in de psychosociale hulpverlening. Als landelijke organisatie is Korrelatie voor iedereen beschikbaar voor hulpverlening en advies op het terrein van zorg en welzijn. Iedereen kan bij Korrelatie terecht met vragen over alle denkbare onderwerpen.

   

  www.korrelatie.nl

 •   donorvoorlichting.nl

  Er spelen veel zaken een rol bij donatie van organen of weefsels. Wie kunnen allemaal doneren? Welke organen en weefsels zijn geschikt voor transplantatie? Wat houdt donatie bij leven in? Wat gebeurt er als een mogelijke donor overlijdt? Hoe gaat donormelding en het toewijzen van een donor precies in zijn werk? Op deze website wordt donatie vanuit diverse invalshoeken beschreven.

   

  www.donorvoorlichting.nl

 •   nfk.nl

  Veel mensen worden geconfronteerd met kanker. Wat doe je met die ervaring? Sommige overleveraars van kanker of hun naasten willen wat ze meemaakten, gebruiken om anderen te helpen. Ze worden actief bij patiëntenorganisaties. Ze komen in het geweer als de belangen van patiënten op het spel staan. Ook delen ze hun ervaringen met de ziekte en de gevolgen ervan met medepatiënten.

   

  www.nfk.nl

 •   patientenfederatie.nl

  Patiënten en consumenten zijn ‘klanten’ en ervaringsdeskundigen. Zij hebben een opvatting over wat goede zorg is. De Patiëntenfederatie Nederland werkt eraan om die opvatting maatgevend te laten zijn bij de beoordeling van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Daarnaast probeert de Patiëntenfederatie Nederland ertoe bij te dragen dat er in de praktijk ook echt ‘goede zorg’ wordt geleverd. Zie bijvoorbeeld Samen beslissen en de uitgifte van een neutrale niet-reanimeerpenning.

   

  www.patientenfederatie.nl

 •   npvzorg.nl

  De NPV is er voor uw vragen over gezondheid en ziekte. De NPV werkt vanuit Bijbelse waarden en normen. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of kwaliteit van leven. De patiënt kan met vragen bij de NPV terecht voor een luisterend oor en persoonlijk advies.

   

  www.npvzorg.nl

 •   nvve.nl

  De NVVE wil een waardig sterven voor iedereen bereikbaar maken - ongeacht de keuze die iemand hierin maakt - en het versterken van de emancipatie en (rechts) positie van de mens die voor het sterven staat. De NVVE geeft onder andere voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, houdt onderzoek en ondersteunt en faciliteert initiatieven met betrekking tot

  het zelfgewilde levenseinde.

   

  www.nvve.nl

 •   levenseindekliniek.nl

  De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen, maar van wie de arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding kan of wil geven.

   

  www.levenseindekliniek.nl

 •   knmg.nl/levenseinde

  De KNMG levert een prominente bijdrage aan het medisch-ethisch, juridisch en maatschappelijk debat met betrekking tot medische beslissingen rond het levenseinde. Wat mag een arts wel en niet als het gaat om euthanasie, palliatieve sedatie, het staken van een behandeling en dergelijke? Op dit gebied moet rekening worden gehouden met wetgeving, met uitspraken van tuchtrechters en toetsingscommissies en met vervolgingsrichtlijnen van het Openbaar Ministerie.

   

  www.knmg.nl/levenseinde

 •   pallialine.nl

  Via Pallialine wordt toegang verkregen tot richtlijnen en andere documenten voor palliatieve zorg. De richtlijnen beschrijven de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van zorgverleners uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De ervaringen van artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden zijn hiervoor benut.

   

  www.pallialine.nl

 •   lhv.nl

  Laaggeletterdheid zorgt ervoor dat patiënten de inhoud van geschreven informatie in de huisartsenpraktijk niet goed tot zich kunnen nemen. De LHV Toolkit Laaggeletterdheid biedt huisartsenpraktijken een checklist om laaggeletterdheid te herkennen en geeft handvatten voor communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen.

   

  www.lhv.nl

 •   vptz.nl

  De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg-vrijwilligers bieden ondersteuning zodat de laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

   

  www.vptz.nl

Tijdig praten over het levenseinde

Leonie de Jong, is twee keer geopereerd aan borstkanker en heeft COPD:

‘Gesprek over mijn levenseinde geeft vertrouwen’

 

Lees meer

24

Leonie de Jong, is twee keer geopereerd aan borstkanker en heeft COPD:

‘Gesprek over mijn levenseinde geeft vertrouwen’

 

Lees meer