FLUID-HEADER

COLOFON

Handreiking Tijdig praten over het levenseinde van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), vastgesteld door het Federatiebestuur op 23 mei 2017. Derde versie, juni 2017 (eerste versie KNMG, juni 2011, tweede versie KNMG, 2012).

 

De artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG maken deel uit De Geneeskundestudent, de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), de Federatie Medisch Specialisten en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).

 

Deze handreiking is een samenwerking van KNMG, NHG, Patiëntenfederatie Nederland en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

 

www.knmg.nl/praten-over-levenseinde

 

Ontwerp en technische realisate: Lexenzo, Voorburg

Contactgegevens KNMG: Postbus 20051, 3502 LB Utrecht

www.knmg.nl

 

Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding: Tijdig praten over het levenseinde, KNMG, juni 2017.

Tijdig praten over het levenseinde