INHOUDSOPGAVE

Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde.

Tijdig praten over het levenseinde

2